Kontakt

Naše kontaktné údaje:

Fakturačné údaje

CAB Media s.r.o.
Mäsiarska 17
Levoča 054 01

IČO: 46128948
DIČ: 2023261768
IČ DPH: SK 2023261768

BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN:SK4309000000005142664040
SWIFT:GIBASKBX

info@ventilatornakachle.sk – predaj, reklamácie, objednávky
info@cabmedia.sk – veľkoobchod, spolupráca
www.cabmedia.sk
+421 904 424 400

ORGÁNY DOZORU

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1